Yiziphi izilimi uDiane Kruger azikhulumayo?

Yiziphi izilimi uDiane Kruger azikhulumayo ngo-2023

Ukhuluma izilimi ezingaki uDiane Kruger?
Ingabe u-Kruger angakhuluma isiJalimane, isiNgisi noma isiFulentshi? Thola ukuthi yiziphi izilimi angakwazi ukuzikhuluma umlingisi, izinga lakhe lokushelela olimini ngalunye nokuthi ukwazile kanjani ukufunda izilimi eziningi kangaka.